Škofjeloški pasijon

Kulturno zgodovinski pomen

2015
24.000 gledalcev

Škofjeloški pasijon, ki ga je leta 1721 napisal kapucin pater Romuald Marušič, je kot najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v slovenskem jeziku edinstvena priča srednjeveško – baročne dramatizacije ter tedanjega knjižnega jezika.

Gre za enega zadnjih ostankov srednjeveških spokorniških procesij v Evropi. Ker se je izvajal še v dobi baroka, je prevzel baročne uprizoritvene značilnosti. Spada med kulturne bisere slovenskega prostora, pomemben pa je tudi v evropskem folklorno – dramskem kontekstu saj predstavlja najstarejšo ohranjeno režijsko knjigo v Evropi.

Škofjeloški pasijon spada med tako imenovane procesijske igre oziroma med množične spokorniške pasijonske procesije, ki so se razvile iz srednjeveških liturgičnih sprevodov in so bile že v visokem srednjem veku znane po vsej Evropi. Omenjene procesije imajo v sebi veliko dramatičnega, saj burno izražajo čustva, borbene misli ter mistično ali alegorično posnemajo in obnavljajo realne dogodke. Po baroku (17. in prva polovica 18. stoletja), v katerem se je Škofjeloški pasijon pojavil, so procesijske igre izginile.

Za spokorniške pasijonske procesije je bilo običajno tudi to, da je bilo besedilo, kolikor ga je sploh bilo, zgolj razlaga slik, ki so nastopale v sprevodu. V Škofjeloškem pasijonu, kot procesijski igri, pa je že opazno prehajanje v pravo dramatizacijo ter nadgradnja slik z izvirnimi besednimi vložki.

Poleg tega je Škofjeloški pasijon, kot pozno nastala procesija slogovno zelo zanimiv, saj temelji na srednjeveškem gledališču, ki se je zaradi časa uprizarjanja navzel baročnega stila, ki ga nadgrajuje še dokaj izvirna dramatizacija.
(Kokalj, 1999)

Škofjeloški pasijon predstavlja edinstven kulturno – turistični dogodek tako v Škofjeloškem, kot tudi v širšem slovenskem prostoru. V letih 1999, 2000 in 2009 si ga je ogledalo preko 77.000 ljudi, kar ga uvršča na prvo mesto v sklopu tovrstnih predstav. S svojim izvornim konceptom uprizoritve predstavlja svojevrsten dogodek in največjo gledališko predstavo na prostem v Sloveniji.

Poslanstvo Škofjeloškega pasijona je strokovno ohranjanje in nadgrajevanje te sestavine kulturne dediščine, aktivno in prostovoljno povezovanje društev in posameznikov na Loškem območju ter promoviranje loškega območja kot prostora z izjemno bogato in raznoliko kulturo.

Pasijon še naprej ostaja škofjeloška tradicija.

Kulturno zgodovinski pomen